Regler

REGLER Turneringen spelas enligt SvFF:s regler. Deltagande lag ansvarar för att alla spelare är försäkrade enligt SvFF:s regler
GRUPPSPEL Lagen indelas i grupper där alla möter alla i en enkelserie. Poäng, målskillnad, flest gjorda mål och inbördes möte avgör placering i nu nämnd ordning. Är placeringen fortfarande lika, tillgrips lottning.
De två främsta lagen i varje grupp vidare till A-slutspel, övriga till B-slutspel.
 
SLUTSPEL Spelas enligt utslagsprincipen. Är resultatet lika vid full tid tillgrips straffsparkar.
 
STRAFFSPARKAR Sudden death-metod, det vill säga, lagen lägger växelvis varsin straff tills ett lag gjort ett mål mer än det andra efter samma antal straffar. Straffmål inräknas i matchresultatet. Alla i matchen deltagande spelare får vara straffläggare. Samma spelare får lägga flera straffar.
 
UTVISNINGAR Lindrig utvisning(= två gula kort) innebär matchstraff samt avstängning under nästkommande match.
Frilägesutvisning innebär enbart matchstraff
Grov utvisning innebär matchstraff. Tävlingsjuryn bestämmer efter domarrapport avstängningens längd samt eventuell rapport till berört Distriktsförbund.
Ersättare för utvisad spelare får ej ske under pågående match
Tävlingsjuryn beslut kan ej överklagas.

 
PROTEST Protest skall ha inkommit till planchef senast 15 minuter efter matchens slut.
En avgift på 500 kronor skall samtidigt erläggas, vilken återfås vid godkänd protest. Tävlingsjuryns beslut kan ej överklagas.
 
DISPENSER Maximalt två överåriga spelare får användas per match. Med överårig spelare menas spelare som är ett år äldre än åldersklassen. Överåriga spelare skall anges vid anmälan av spelartruppen och kan ej ändras under turneringen. Överåriga spelare ska kunna identifieras genom att bära en armbindel i avvikande färg.
 
ANTAL SPELARE Varje lag får anmäla obegränsat antal spelare i truppen.
I varje match får fritt antal avbytare användas, både i 7-manna och
11-mannaklasserna. I samtliga klasser får byten ske flygande. Spelare får deltaga i maximalt 1 lag/åldersklass.
 
PRISER Turneringspris till segrande lag i A-finalen. Medaljer utdelas till finallagen i A-finalen samt till segrande lag i B-finalen. Pris till matchens lirare utdelas i A-finalen.
I 7-mannafinalerna utdelas 15 medaljer och i 11-mannafinalerna utdelas 20 stycken. Önskas ytterligare medaljer får dessa bekostas av lagen själva.
 
ÖVRIGT Finns ej lag på plats vid matchens början lämnas "walkover" med resultatet 3-0 och 3 poäng. Lag är skyldiga att informera sig om förskjuten matchtid. Observera att bortlaget ansvarar för att spela i avvikande tröjfärg. Västar accepteras.
LINJEMÄN Vid matcher där inte tredomarsystem tillämpas skall respektive lag tillsätta en linjeman var.
 
KLASSER Pojkar
P15
/ födda 2001 och senare / 11-man
P14 / födda 2002 och senare / 11-man
P13 / födda 2003 och senare / 11-man
P12 / födda 2004 och senare /   7-man
P11 / födda 2005 och senare /   7-man
P10 / födda 2006 och senare /   7-man
Speltid
2x20 min.
2x20 min.
2x20 min.
2x15 min.
2x15 min.
2x15 min.
Bollstorlek
5
5
4
4
4
4
  Flickor
F15
/ födda 2001 och senare / 11-man
F14 / födda 2002 och senare / 11-man
F13 / födda 2003 och senare / 11-man
F12 / födda 2004 och senare /   7-man
F11 / födda 2005 och senare /   7-man
F10 / födda 2006 och senare /   7-man

2x20 min.
2x20 min.
2x20 min.
2x15 min.
2x15 min.
2x15 min.

5
4
4
4
4
4